Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

kondolencje.jpg (107 KB)

Plakat Bytoń.jpg (842 KB)

Ulotka Bytoń_1.jpg (263 KB)

Ulotka Bytoń_2.jpg (868 KB)

Ankieta
dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

 

 1.jpg (130 KB)

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Bytoń kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Gminy Bytoń w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. dane zawarte
w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe i składają ją właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystający ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wypełnioną ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@ugbyton.pldo dnia 29 lutego 2024 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 54 285-13-17 wew. 28

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy w Bytoniu,  pokój nr 8

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Bytoń

 

czytaj więcej

CCI28122023.jpg (70 KB)

ABC_grudzien-7.jpg (895 KB)

18.12.2023

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art 42 ab. Prawa Łowieckiego, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 216 "Przyjemność", zawiadamia o planowanych terminach polowań zbiorowych w dzierżawionym obwodzie łowieckim nr 263 Stefanowo:

- w dniu 30.12.2023 r.

Rozpoczęcie polowania planowane jest od godz. 08.00, natomiast zakończenie do godz. 15.00.

Z wyrazami szacunku oraz myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Za Zarząd WKŁ-216 - Sekretarz - Maciej BESCIAK tel. 793 021 495

czytaj więcej

 

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłychPrzypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bytoń.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

W związku z powyższym Urząd Gminy Bytoń  w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę.

Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

skan_20231205.jpg (58 KB)

407417409_737924305034735_3692909980309838565_n.jpg (313 KB)